ارزش دفتری چیست ؟


انواع استهلاک در حسابداری

هدف از حسابداری استهلاک ؛ اندازه گیری دقیق سود و کاهش در سودمندی دارایی ها میباشد.

به پخش کردن و اختصاص بهای تمام شده دارایی های ثابت به عمر مفید آن دارایی ها ، استهلاک اطلاق می گردد .

اصل تطابق هزینه با درآمد، شرکت ها را ملزم ساخته تا بهای تمام شده دارایی ها را در طول ان سال هایی که از آن دارایی برای کسب درامد مورد استفاده قرار میگیرد ؛به هزینه مبدل کنند!.

به بیانی دیگر : بهای تمام شده، در مدت عمر مفید دارایی، ثابت می ماند

به طوری که جمع موارد استهلاک دوره های استفاده از آن مساوی میشود با قیمت اولیه منهای مبلغی که برای ارزش اسقاط در نظر گرفتیم.

باید در خاطر داشت استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و به وسیله آن قیمت دارایی تعیین نمی شود.

ارزش دفتری

ارزش دفتری به ما به تفاوت بهای تمام شده دارایی ها با استهلاک انباشته آن گویند.

محاسبه استهلاک دارایی ثابت مطابق جدول استهلاکات که از سوی اداره امور اقتصاد ودارایی اعلام میشود؛محاسبه میشود

در مورد استهلاک در حسابداری به دو مورد باید توجه داشت؛

 • استهلاک به معنای ارزیابی دارایی ها نیست

استهلاک انباشته به ان معنا نیست که واحد تجاری، وجه نقدی را انباشته کرده باشد .

لازم به توضیح است استهلاک انباشته : مجموع تمامی هزینه استهلاک ثبت شده از تاریخ خرید یک دارایی ثابت می باشد.

عمر مفید دارایی چیست !؟

عمر مفید به دوره ای گویند که واحد تجاری از دارایی استفاده میکند.

به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژی؛ عمر مفید دارایی اکثرا کمتر از عمر فیزیکی آن است.

به عنوان مثال، رایانه ممکن است تنها برای پنج سال مفید باشد، اما ممکن است برای ده سال کار دهد.

عوامل مستهلک شدن دارایی ها

عواملی مانند گذشت زمان، فرسایش و فرسودگی باعث کاهش ارزش دارایی می شد. این استهلاکات تا جایی ادامه دارد که دارایی ثابت گاها کارایی خود را از دست می دهد. در ادامه عوامل فیزیکی مستهلک شدن دارایی را بصرت تیتر وار عنوان می کنیم.

 • فرسودگی که به علت استفاده مداوم از دارایی صورت می گیرد
 • گذر زمان
 • بی کیفیت بودن دارایی و عدم کفایت
 • زنگ زدگی و پوسیدگی
 • نابابی تکنولوژی:گروه دارایی مثل کامپیوترها و تجهیزات الکترونیکی و . .. ممکن است قبل از فرسایش از مد افتادگی گردد یعنی دارایی جدید با قابلیت بیشتر روانه بازار می شود. بنابراین عمر مفید یک دارایی بسیار کوتاهتر از عمر فیزیکی ان می باشدا

ارزش آن دسته از داراییها که انتظار نمی رود از انها دیگر بار استفاده شود می باید برابر پیش بینی آنچه از فروش انها حاصل خواهد گردید و آن را اصطلاحا خالص ارزش بازیافتنی می نامند، تقلیل یابد. اموال بدون استفاده را می باید در حساب خاصی جزو داراییها، نگهداری کرد.

روش های محاسبه استهلاک دارایی

 • روش خط مستقیم
 • روش میزان تولید
 • روش مانده نزولی
 • روش مجموع سنوات

روش محاسبه استهلاک خط مستقیم:

مبالغ برابری هزینه استهلاک به هر یک از سالهای عمر مفید دارایی اختصاص می یابد.

در این روش مبلغ قابل استهلاک بر سالهای عمر مفید تقسیم می شود تا هزینه استهلاک سالانه معین گردد.

در این روش میزان هزینه استهلاک در طول عمر مفید دارایی بصورت یکسان و ثابت است و با گذشت زمان از ارزش دارایی بصورت یکسان کسر می گردد. ارزش هر قلم دارایی در تمام عمر ان مساوی می باشد. برای محاسبه استهلاک از روش خط مستقیم می توان از فرمول زیر استفاده کرد.

استهلاک سالانه در روش خط مستقیم = (ارزش اسقاط – بهای تمام شده )/ عمر مفید (سال)

روش محاسبه استهلاک میزان تولید:

در روش میزان تولید به هر یک ازواحدهای تولید شده، مبلغ ثابتی از استهلاک اختصاص می یابد.

برای بدست آوردن این مبلغ ثابت، مبلغ قابل استهلاک بر کار مفید(میزان تولید) تقسیم می شود.

بنابراین برای محاسبه هزینه استهلاک دوره کافیست هزینه استهلاک هر واحد را در تعداد واحدهای تولید شده دوره ضرب کنیم.

استهلاک هر واحد تولید = (ارزش اسقاط – بهای تمام شده)/میزان تولید

روش محاسبه استهلاک مانده نزولی مضاعف:

در یک روش تسریعی استهلاک هزینه استهلاک سال های اول بیشتر ازهزینه استهلاک سال های بعد می باشد.

بنابراین این روش یک روش تسریعی استهلاک می باشد. برای محاسبه استهلاک سالانه ارزش دفتری دارایی ثابت در درصد ثابت ضرب می شود.

این درصد ثابت دو برابر نرخ استهلاک خط مستقیم می باشد.

نرخ نزولی مضاعف سالانه = ( ۱/ عمر مفید (سال )) *۲

در این روش ارزش اسقاط نباید مستهلک شود و باید تا زمانی که دارایی کنار گذاشته نشده، در دفتر باقی بماند.

روش محاسبه استهلاک مجموع سنوات:

یکی دیگر از روش های تسریعی استهلاک، روش مجموع سنوات می باشد.

استهلاک با ضرب مبلغ قابل استهلاک دارایی در یک کسر بدست می آید.

مخرج این کسر مجموع سال های عمر دارایی می باشد.
مجموع سنوات عمر دارایی = (عمر مفید دارایی +۱ ) عمر مفید دارایی/ ۲

انواع ارزش سهام

قطعا زمانی که در بازار بورس فعالیت کنید با واژه هایی مثل : ارزش اسمی،ارزش دفتری،ارزش بازار و ارزش ذاتی مواجه میشوید .

شما به عنوان فعال بازار بورس باید تفاوت انواع ارزش سهام را بدانید.

در ادامه این آموزش هر یک از این چهار مورد را یاد میگیرم .

ارزش اسمی چیست؟

ارزش اسمی قیمتی است که برای تمام شرکت های سهامی عام یکسان است.

ارزش اسمی برای تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران ، 1000 ریال (صد تومان) است . این مبلغ روی برگه سهام نوشته میشود .

ارزش دفتری چیست؟

ارزش دفتری به عبارت ساده میشه ارزش شرکت بر اساس اطلاعات موجود در دفاتر !

اگر تمام بدهی های شرکت را از تمام دارایی های شرکت کم کنیم، عدد به دست امده نشان دهنده مجموع حقوق صاحبان سرمایه است یا همان خالص ارزش سرمایه سهامداران شرکت . این عدد بدست آمده ارزش شرکت بر اساس دفاتر است .

برای این که خیلی ساده متوجه این موضوع شوید یک مثال میزنم.

مجموع دارایی های شما : 1،000،000 ریال
مجموع بدهی های شما : 400،000 ریال

اگر بدهی های شما را از دارایی ها کم کنیم ، عدد به دست امده خالص سرمایه شما میشود.

خالص سرمایه شما : 1،000،000 – 400،000 = 600،000 ریال

برای شرکت ها هم به همین سادگی قابل محاسبه است .
تا اینجا ما ارزش دفتری کل شرکت را محاسبه کردیم .بعد از این که خالص حقوق صاحبان سرمایه را بدست آوردیم ، باید تقسیم بر تعداد سهام شرکت کنیم که ارزش دفتری هر یک سهم بدست آید.

برای این که کاملا متوجه شوید یک مورد برای شرکت ها هم مثال میزنیم.

مثال برای شرکت الف :
دارایی : 20 میلیارد ریال
بدهی: 5 میلیارد ریال
مجموع حقوق صاحبان سهام : 15 میلیارد ریال
تعداد سهام : 10 میلیون برگه سهم
ارزش دفتری سهم

15،000،000،000 / 10،000،000 = 1،500 ریال

به این ارزش به دلیل این که با توجه به اطلاعات موجود در دفاتر شرکت ها حساب میشود ، ارزش دفتری هر سهم شرکت الف میگویند .

ارزش بازار چیست؟

ارزش بازار همان قیمت معاملاتی است . یعنی همان قیمتی که در بازار بورس معامله میشود .

ارزش بازار شرکت ها معمولا بر اساس ارزش اسمی و ارزش دفتری معامله نمیشود . در بازار قیمت توسط عرضه و تقاضا مشخص میشود .

در بازار ممکن است به هر دلیلی تقاضا برای یک سهم زیاد شود . وقتی که تقاضا زیاد شود قیمت سهم نیز افزایش پیدا ارزش دفتری چیست ؟ میکند .گاهی اوقات ممکن است این ارزش بازار چند برابر ارزش اسمی و دفتری هم شود .

در نقطه مقابل ممکن است به هر دلیلی عرضه برای یک سهم زیاد شود . در این حالت قیمت سهم کاهش پیدا میکند . حتی ممکن است به دلیل عرضه زیاد ، ارزش بازار از ارزش اسمی و دفتری هم کمتر شود .

ارزش ذاتی چیست؟

ارزش ذاتی همان ارزش واقعی شرکت است . اما محاسبه این ارزش واقعی نیاز به انرژی و زمان و تخصص کافی دارد.

تحلیلگران بنیادی با بررسی تمامی ابعاد یک شرکت و صنعت مثل صورت های مالی، پتانسیل رشد شرکت و … ارزش ذاتی را برای یک شرکت محاسبه میکنند .

ارزش ذاتی بر خلاف سه ارزش قبل که همه افراد مشابه هم میبینند نیست . این ارزش را هر تحلیلگر با توجه به اطلاعات و تجربه و برداشت خود بدست می اورد .

در ارزش بازار متوجه شدید که ارزش توسط عرضه و تقاضا تعین میشود . تحلیلگری که ارزش ذاتی را بدست میاورد ،یک عرضه یا تقاضا ایجاد میکند . برای مثال سهم الف در بازار به قیمت 5000 ریال معامله میشود . تحلیلگر شماره 1 ارزش ذاتی سهم را 7000 ریال در نظر گرفته است برای همین امروز سهم را خریداری میکند . اما از طرف دیگر تحلیلگر شماره 2 ارزش ذاتی را 4000 تومان محاسبه کرده است . پس الان که ارزش بازار از ارزش ذاتی بیشتر است سهم را میفروشد و سود میکند .

به عبارت خیل ساده میتونیم بگیم ارزش ذاتی ارزشی است که هر تحلیلگر برای سهم مورد نظر قائل است .

نتیجه گیری انواع ارزش سهام در بازار بورس

ارزش اسمی : برای تمامی شرکت های بورسی ایران مبلغ 1000 ریال است.

ارزش دفتری : خالص ارزش دارای های منفی بدهی های شرکت است .

ارزش بازار : قیمتی است که در بازار بورس توسط عرضه و تقاضا ایجاد میشود .

ارزش ذاتی : ارزشی است هر تحلیلگر برای شرکت مورد نظر محاسبه میکند .

درصورتی‌که تازه قصد سرمایه گذاری در بازار بورس را دارید ، پیشنهاد میکنم مقاله چگونه بورس بخریم را مطالعه کنید .

در ضمن میتوانید مقاله بهترین کارگزار بورس را مطالعه کنید تا بهترین انتخاب را بکنید .

نسبت P/B در بورس چیست؟

نسبت P/B در بورس

نسبت P/B سهم در بورس چیست؟ نسبت P/B در بورس برابر با حاصل تقسیم ارزش بازار یک سهم به ارزش دفتری آن سهم می باشد؛ ارزش دفتری هر سهم عبارت است از حاصل تقسیم ارزش ویژه یک شـرکت بـه تعداد سهام آن‌ که بیانگر ارزش تاریخی شرکت است. از طرف دیگر ارزش بازار انعکاسی از انتظارات سهامداران از وضعیت آتی شرکت است. در واقع نسبت قیمت به ارزش دفتری طرز تفکر و انتظارات سهامداران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت را تعیین می کند. پس به نسبت قیمت به ارزش دفتری سهم، نسبت P/B سهم در بورس گفته می شود و در این مقاله قصد داریم عنوان کنیم نسبت P/B در بورس چیست و چطور محاسبه می شود و کاربردهای معاملاتی آن در بازار بورس به چه صورت است.

نسبت P/B در بورس

بی شک یکی از اصلی ترین شرط ها برای موفق شدن در بورس، آموختن و شناخت دقیق مفاهیم و اصطلاحات آن می باشد. چنانچه جزو فعالان بازار بورس هستید، با شناخت و تسلط بر اصطلاحات و مفاهیم موجود در بورس و با استفاده از آن ها در راستای درست، می توانید به یکی از برندگان این بازار تبدیل شوید. نسبت های P/E و P/S هم در کنار نسبت p/b در تحلیل بنیادی و همین طور تحلیل و روش های تابلوخوانی بازار کاربردهای بسیار زیادی دارند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

بررسی ها نشان داده است که تعداد زیادی از شرکت هایی که در حال حاضر در بورس فعالیت دارند، در شرایط کنونی کمتر از قیمت دفتری یا همان ارزش هنگام تاسیس خود، معامله می شوند. یکی از نسبت هایی که در تحلیل بنیادی از اهمیت بالایی برخوردار است، نسبت مهم ارزش بازاری به ارزش دفتری هر شرکت یا نسبت P/B شرکت است. در این مقاله تلاش می کنیم به نسبت P/B و کاربردهای مهم آن بپردازیم. پس با کد بورسی همراه باشید.

نسبت P/B چیست؟

نسبت P/B به زبان ساده نسبت Price یا همان قیمت و ارزش بازار یک سهم به Book value یا ارزش دفتری سهام در بورس می باشد. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با مقایسه ارزش دفتری با ارزش بازار به منظور پیدا کردن ارزش سهام شرکت ‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. ارزش دفتری هر سهم عبارت است از حاصل تقسیم ارزش ویژه که در واقع همان مجموع حقوق صاحبان سهام یک شرکت است، ارزش دفتری چیست ؟ به تعداد سهام آن‌ که بیانگر ارزش تاریخی شرکت می باشد.

از طرف دیگر ارزش بازار انعکاسی از انتظارات سهامداران از وضعیت آتی شرکت است. در واقع نسبت قیمت به ارزش دفتری طرز تفکر و انتظارات سهامداران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت را بیان می ‌کند. ارزش دفتری با استفاده از داده‌ های تاریخی موجود در صورت ‌های مالی در بورس به دست می آید. ارزش بازار یا همان قیمت سهم نیز در بازار بورس تعیین می گردد.

محاسبه نسبت ارزش بازار به دفتری سهام

به منظور محاسبه این نسبت ارزش بازار را در ارزش دفتری تقسیم می‌ کنیم. تفاوتی نمی کند که این نسبت را در سطح شرکت به دست آوریم یا برای هر سهم. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ارزش حسابداری سهام است که با کسر کل بدهی ‌ها از کل دارایی‌ ها قابل محاسبه خواهد بود. ارزش بازار هر سهم نیز قیمت آن سهم در بازار ثانویه است. با ضرب این قیمت در تعداد سهام در جریان، ارزش بازار شرکت محاسبه می شود. این ارزش در اصل ارزش واقعی سهام شرکت به حساب می آید. ابتدا باید اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ماهانه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و یا یکساله از ترازنامه های اخیر منتشر شده شرکت را در اختیار داشته باشیم و بررسی کنیم.

نسبت P/B بورس

گفتنی است که این اطلاعات و صورت های مالی هم در سایت خود شرکت و هم در سامانه کدال در دسترس تمامی فعالان بازار سرمایه است. در نخستین مرحله می بایست میزان ارزش دفتری هر سهم شرکت یا همان پارامتر B را تعیین کنیم؛ ارزش دفتری به ازای هر سهم با مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت تقسیم‌ بر تعداد کل سهام شرکت نسبت P/B در بورس؛ در بخشی از صورت های مالی میان دوره ای، جمع حقوق صاحبان سهام شرکت مورد نظر به صورت یک عدد نمایش داده شده است. برای مثال این طور فرض کنید این عدد برابر با ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد و تعداد کل سهام شرکت مورد نظر ۱۳ میلیارد سهم باشد.

از تقسیم عدد ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بر ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ عدد ۱۱۵۳ به دست می آید. این عدد بیانگر این است که ارزش دفتری هر سهم شرکت مورد نظر امروزه ۱۱۵۳ ریال است. در قدم بعدی باید از روی تابلوی معاملات شرکت، قیمت پایانی سهام شرکت را بخوانیم که این عدد همان پارامتر P ما خواهد بود. فرض میکنیم قیمت پایانی نماد معاملاتی شرکت مورد نظر در تابلوی معاملات برابر با ۲۰۰۰ ریال باشد، اکنون با تقسیم پارامتر ارزش دفتری چیست ؟ P یعنی عدد ۲۰۰۰ بر پارامتر B یعنی عدد ۱۱۵۳، نسبت P/B شرکت محاسبه خواهد شد که در اینجا این عدد برابر با ۱٫۷۳ است. این عدد بدین معنی است که قیمت بازاری هر سهم شرکت مورد نظر ۱٫۷۳ برابر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آن به ازای هر سهم است.

نسبت p/b بالا بهتر است یا پایین؟

در صورتی که ارزش بازار هر سهم شرکت از ارزش دفتری هر سهم بیشتر باشد، به آن بالای ‌ارزش قیمت ‌گذاری شده می گویند. چنانچه ارزش دفتری هر سهم بالاتر از ارزش بازار باشد، تحلیلگران شرکت را زیر ارزش قیمت‌ گذاری شده به حساب می آورند. در نظر داشته باشید که سرمایه ‌گذاران و تحلیل ‌گران از این نسبت برای درک تفاوت بین ارزش واقعی شرکت و سفته‌ بازی سرمایه‌ گذار بهره می گیرند. بنابراین چنانچه قصد خرید سهمی را دارید، هرچقدر نسبت P/B آن کم تر باشد، یعنی هنوز به قیمت واقعی خود خرید و فروش نمی شود و زیر قیمت است، ولی برای خرید لازم است تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را کامل یاد گرفته باشید.

تفاوت صنایع مختلف در نسبت P/B سهم

مثل دیگر نسبت ها، نسبت قیمت به ارزش دفتری نیز از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. شرکت هایی که با سرمایه زیر ساختی زیاد تاسیس می شوند، اغلب نسبت P/B پایین تری دارند. از این نسبت به صورت مکرر برای مقایسه بانک ها استفاده می شود، به خاطر این که بیشتر دارایی ها و بدهی های بانک ها دائما به ارزش روز قیمت گذاری می شوند. نسبت P/B بالاتر نشان دهنده این است که سرمایه گذاران از مدیریت انتظار دارند تا با میزان دارایی مشخص، ارزش افزوده بیشتری را خلق کند. با این وجود باید این نکته مهم را در خاطر داشت که نسبت قیمت به ارزش دفتری، به صورت مستقیم اطلاعاتی درباره توانایی شرکت در ایجاد سود یا جریان نقدی به سهامداران نخواهد داد.

چه اطلاعاتی را میتوان از نسبت p/b استخراج کرد؟

نسبت P/B در حقیقت نشان دهنده این است که آیا قیمتی که در حال حاضر یک سهم در بورس دارد، از ارزشی که از نظر حسابداری در دفاتر حسابداری آن شرکت ثبت شده کمتر و یا بیشتر است. به عبارتی هر چقدر نسبت P/B برای سهام یک شرکت کمتر باشد، آن شرکت وضعیت بهتری در بازار دارد. طبیعی است هرچه میانگین P/B تمام سهام موجود در بازار کمتر باشد، وضع آن بازار و در واقع وضع آن اقتصاد بهتر است؛ حداقل از نظر نسبت بین ارزش بازار به ارزش دفتر بدین صورت است.

نسبت P/B سهم

از آنجا که طبق استاندارد های حسابداری، بدهی های شرکت در ترازنامه به ارزش روز و دارایی های شرکت به بهای تمام شده یا خالص ارزش بازیافتنی، هر کدام کم تر باشد، ثبت می شود، لذت اثر بسیار مهم تورم در سمت راست ترازنامه شرکت ها منعکس نمی شود و از همین روی نسبت P/B در واقع ارزش سهام را نسبت به ارزش خالص دارایی های شرکت با بهای تمام شده مورد بررسی قرار می دهد.

به این ترتیب در اقتصادهای تورمی، اغلب این نسبت در طول زمان، در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی ها رخ ندهد، رشد خواهد کرد، به خاطر این که شتاب رشد صورت کسر که قیمت سهام است، از مخرج کسر که خالص ارزش دارایی های شرکت به بهای تمام شده است، بیشتر می شود، به همین خاطر این نسبت در بازارهای تورمی یک مقیاس بسیار محافظه کارانه برای ارزش گذاری سهام به حساب می آید و اغلب سهام دارای P/B حدود ۱ واحد، از منظر تحلیلی ارزنده و جذاب توصیف می شوند. مقدار پائین این نسبت می تواند بیانگر این باشد که سهم زیر ارزش ذاتی در حال معامله است.

نکات مهم در خصوص نسبت P/B سهم در بورس

 • اغلب ارزش بازار یک شرکت بالاتر از ارزش دفتری آن است.
 • ارزش دفتری، دارایی ‌های خالص یک شرکت محسوب می شود.
 • نسبت P/B زیر ۱، اغلب یک سرمایه‌ گذاری قوی به شمار می رود.
 • نسبت P/B ارزش بازار یک شرکت را به ارزش دفتری آن می ‌سنجد.
 • نسبت P/B منعکس‌ کننده نسبت بین حقوق صاحبان سهام شرکت و ارزش دفتری آن است.
 • نسبت P/B پائین‌ تر میتواند بدین معنی باشد که قیمت سهم زیر ارزش ذاتی در حال معامله است.
 • در قیمت سهام، معیار آینده ‌نگری لحاظ شده و منعکس ‌کننده جریانات آتی پول نقد در شرکت می باشد.
 • سرمایه‌ گذاران ارزشی از نسبت P/B به منظور شناسایی سرمایه ‌گذاری ‌های احتمالی استفاده می‌ کنند.
 • ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام يک معيار حسابداری است كه طبق اصل هزينه تاريخی ساخته شده است.
 • اختلافات بزرگ بین نسبت P/B و بازده حقوق صاحبان سهام معمولا زنگ خطری برای شرکت ها به شمار می رود.
 • چنانچه شرکتی تمام دارایی‌ های خود را نقد کرده و تمام بدهی ‌ها را پرداخت کند، مقدار سرمایه باقی مانده ارزش دفتری شرکت است.

محدودیت‌ های استفاده از نسبت P/B

سرمایه‌ گذاران استفاده از این نسبت را مناسب به حساب می آورند، به خاطر این که ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام معیاری نسبتا پایدار و ملموس ارائه می‌ دهد که می ‌توانند آن را به راحتی با قیمت بازار مقایسه کنند. نسبت قیمت به ارزش دفتری همچنین می ‌تواند برای شرکت‌ هایی با ارزش دفتری مثبت و درآمد منفی استفاده شود، به خاطر این که زیانده بودن شرکت، نسبت‌ های قیمت به درآمد را بی‌ فایده می‌ کند. با این وجود وقتی استانداردهای حسابداری اعمال شده به وسیلع شرکت ‌ها متفاوت است، نسبت قیمت به ارزش دفتری امکان دارد قابل مقایسه نباشد، به ویژه برای شرکت‌ های کشورهای گوناگون.

همچنین محاسبه نسبت P/B برای شرکت ‌های خدماتی و فناوری اطلاعات که دارایی مشهود کمی در ترازنامه دارند چندان کارآمد نیست. لذا به دلیل وجود دوره‌ های زیان ‌دهی در یک شرکت، ارزش دفتری امکان دارد منفی شود و موجب شود نسبت قیمت به ارزش دفتری برای ارزیابی نسبتی بی‌ فایده باشد. دیگر ارزش دفتری چیست ؟ مشکلات احتمالی در استفاده از نسبت قیمت به ارزش دفتری ناشی از این واقعیت است که سناریوهای گوناگون مثل مالکیت ‌های اخیر و … می‌ تواند رقم ارزش دفتری را در معادله تحریف کند. در جستجوی سهامی که زیر ارزش ذاتی هستند، سرمایه گذاران می بایست دیگر نسبت‌ ها و معیارها را به عنوان مکمل در کنار P/B مورد استفاده قرار دهند.

نتیجه گیری و کلام پایانی

در خصوص نسبت P/B نکات حائز اهمیتی وجود دارد و آن هم این است که این نسبت هیچگاه نباید زیر عدد یک باشد، به خاطر این که آن موقع نشان از ورشکستگی احتمالی شرکت و یا مشکلات عمده بنیادی است و همینطور این عدد به صورت یک مقیاس نسبی کاربرد دارد و برای اینکه ما بتوانیم ارزندگی یک سهم را تشخیص بدهیم باید کلیه نسبت های P /B سهام گروه مورد نظر را محاسبه بکیم و اگر نسبت P/B سهم مورد نظر ما از میانگین نسبت های P/ B گروه کمتر باشد بیانگر آن است که سهم ما یک سهم ارزنده است.

خب دوستان در این مقاله هم یکی دیگر از اصطلاحات و مفاهیم رایج در بازار سرمایه را آموختیم. امیدواریم که این مقاله هم مورد قبول شما بوده باشد و نظرتان را جلب کند. بنده و تمامی همکارانم در سایت کد بورسی خوشحال میشویم از اینکه دیدگاه تان را برای ما به اشتراک بگذارید. پند همیشگی ما به شما آموختن و یادگیری تکنیک ها و تحلیل های بورس است تا خودتان به تنهایی بتوانید تحلیلگر خودتان باشید. همواره موفق و پر سود باشید.

امیدوارم از این مقاله آموزشی با عنوان نسبت P/B در بورس چیست نهایت استفاده رو برده باشید.

هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص محاسبه نسبت P/B سهم و به صورت کلی مفهوم نسبت P/B در بورس داشتید، در بخش دیدگاه ها بنویسید تا پاسختان را بدهم و اگر تجربه ای هم در این زمینه دارید، خوش حال میشیم که با ما و سایر کاربران سایت کد بورسی در میان بگذارید.

ارزش دفتری یک دارایی چیست

· ارزش دفتری . ارزش یا بهای خالص یک دارایی است که در ترازنامه‌ شرکت ثبت می‌شود و از طریق کم کردن هرگونه هزینه‌ استهلاک انباشته از قیمت خرید یا بهای تاریخی یک دارایی محاسبه می‌شود. در حقیقت. ارزش دفتری .11): 4 s

ارزش دفتری چیست و چگونه محاسبه می شود؟ اپلیکیشن زینگ .

با گذشت زمان. آن دارایی مورد استفاده قرار می گیرد و به تدریج هزینه استهلاک. ارزش ثبت شده دارایی در ترازنامه را کاهش می دهد. اگرچه روش های محاسبه استهلاک معمولا افت واقعی ارزش دارایی در طول زمان را نشان نمی دهند. اما این تخمین. دیدگاه نسبتاً دقیقی از ارزش فعلی دارایی به شما

ارزش دفتری یک دارایی چیست

ارزش دفتری به چه معناست؟ و اهمیت ارزش دفتری چیست؟.

اهمیت ارزش دفتری چیست؟ارزش دفتری به عنوان ارزش حسابداری یک شرکت. چند کاربرد اصلی دارد؟نحوه محاسبه ارزش دفتریمهم‌ترین نقص ارزش دفتری چیست؟حرف آخرارزش دفتری برای سرمایه‌گذاران مهم است زیرا نمای کلی از ارزش کل شرکت را ارائه می‌دهد. این اطلاعات دارای تعدادی نکته مهم است: • تعیین اینکه سهام مختلف کم ارزش یا بیش از حد ارزش‌گذاری شده‌اند (برای درک اینکه آیا آن‌ها باید خرید. فروش یا نگهداری شوند) • انجام تجزیه و تحلیل بازار یا مقایسه چندین شرکت یا سهام • درک سرمایه در گردش • محاسبه نسبت‌های مالی برای تحلیل بنیادی مانند نسبت سرمایه در گردش. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. نسبت بدهی و . midassarmaye 227: 4 s

ارزش دفتری چیست ؟ نحوه محاسبه ارزش دفتری هر سهم چگونه است .

ارزش جایگزینی ÷ تعدا سهام منتشر شده = ارزش جایگزینی هر سهم. ارزش ذاتی: ارزش فعلی جریانات نقدی که دارایی‌های شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران دارد را ارزش ذاتی می‌گویند. مدیران مالی و تحلیلگران با ارزیابی عوامل .: 2 s

ارزش دفتری . ارزش اسمی و ارزش بازار سهم چیست؟.

ارزش جاری یا ارزش بـازار یک سهم (Market Capitalization) چیست؟. قیمت خرید و فروش یک سهم در بازار را ارزش بازاری سهم می‌گویند. این ارزش را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟. اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید: نام : 1

ارزش دفتری یک دارایی چیست

منظور از ارزش دفتری چیست؟ / چه کاربردی دارد و اهمیت آن در .

مثلا اگر نسبت قیمت به این موضوع یک شرکت فناوری از شرکتی دیگر بسیار پایین‌تر باشد. ممکن است این یک معامله تقریبا زیر قیمت و سودآور به نظر برسد. در نمونه‌های مشابه. این امکان وجود دارد که یک شرکت صنعتی که .

این مطلب در سایت ویکی پاوه نوشته شده است.

ارزش اسمی . ارزش دفتری و ارزش بازاری سهام چیست؟ – شرکت .

ارزش اسمی سهام در علوم مالی به ارزش صوری یک برگه سهم اطلاق می‌شود. این رقم. در هنگام تأسیس و انتشار سهام. برای هر برگه سهم عادی. تعیین شده و در اساسنامه درج می‌شود. ارزش اسمی سهام. معادل سرمایه شرکت. تقسیم بر تعداد برگه‌های سهام بوده و در ایران ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال : 5 s

نسبت P/B یا قیمت به ارزش دفتری چیست و در بورس چه کاربردی .

فرمول و محاسبه نسبت P/Bنسبت قیمت به ارزش دفتری نشان دهنده چیست؟نسبت P/B و شرکت های دولتیارزش بازار سهام در مقابل ارزش دفتریمحدودیت های استفاده از نسبت P/Bنسبت قیمت به ارزش دفتری چقدر است؟چرا نسبت قیمت به ارزش دفتری مهم است؟در این معادله. ارزش دفتری هر سهم به شرح زیر محاسبه می شود: (مجموع دارایی ها – کل بدهی ها) / تعداد سهام معوق). ارزش بازار هر سهم تنها با مشاهده قیمت سهام در بازار به دست می آید. نسبت کمتر P/B می تواند به این معنی باشد که ارزش سهام کمتر از حد است. با این حال. ممکن است به این معنا باشد که اساساً مشکلی در شرکت وجود دارد. مانند بیشتر نسبت ها. این میزان در صنعت متفاوت است. نسبت P/B همچنین نشان می دهد که آیا شما هزینه زیادی برای آنچه که در صورت ورشکستگی سریع شرکت باقی می ماند پرداخت می کنید یا خیر. robinchi

ارزش دفتری یک دارایی چیست

منظور از ارزش دفتری سهام BVPS چیست؟ – دفتر معاملات بورس.

همان طور که گفتیم. اگر مجموع بدهی های شرکت را از مجموع دارایی ‌های آن کم کنیم. مبلغ باقیمانده بیانگر مجموع ارزش سرمایه سهامداران شرکت یا به تعبیر دقیق ‌تر. مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت خواهد بود. حال اگر مبلغ حقوق صاحبان سهام شرکت را بر تعداد سهام تقسیم کنیم. عدد حاصل

دارایی چیست – مالیات ها.

دارایی شخصی چیست: دارایی‌های شخصی شامل خانه. ماشین. آثار هنری یا کالاهای خانگی است. دارایی‌های شخصی چیزهایی هستند که ارزش فعلی یا آتی آن متعلق به فرد یا خانواده است

ارزش اسمی . ارزش دفتر و ارزش بازار یک سهم چیست.

در ایران ارزش اسمی هم سهم 1000 ریال است. در مورد اوراق قرضه یا سهام ممتاز. ارزش اسمی هر برگ است که میزان آن تعیین‌کننده مقدار بهره یا سودی است که به آن تعلق می‌گیرد. ارزش اسمی . ارزش صوری یک برگه سهم است. این رقم در هنگام تاسیس و انتشار برای هر ورقه سهم تعیین و در اساسنامه درج می

ارزش دفتری یک دارایی چیست

ارزش خالص دارایی یا NAV چیست ؟ به زبان ساده – مجله فرادرس.

· دارایی‌های یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک. شامل کل ارزش بازار سرمایه‌های صندوق. وجوه نقد و اوراق بهادار با قابلیت نقدشوندگی بسیار بالا. مطالبات و درآمد حساب شده منهای بدهی‌ها است.17): 8 s

نسبت P/B (قیمت به ارزش دفتری) چیست؟ – بورسینس.

در زمان شروع یک سرمایه‌گذاری. ارزش دفتری ممکن است خالص یا ناخالص هزینه‌ها. مانند هزینه‌های معاملاتی. مالیات فروش و هزینه خدمات باشد. برخی از مردم ممکن است این نسبت را با نام کمتر رایج خود که نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام (price-equity ratio) است. بشناسند

مبلغ بازیافتنی ,استاندارد حسابداری شماره ۳۲ ,کاهش ارزش .

زیان‌ کاهش‌ ارزش‌ باید بلافاصله‌ در سود و زیان‌ شناسایی‌ گردد. مگر اینکه طبق استاندارد حسابداری دیگری (برای مثال. مطابق رویه مجاز جایگزین در استاندارد حسابداری شماره ۱۱ با عنوان ” داراییهای ثابت مشهود “). دارایی به مبلغ تجدید ارزیابی ارائه شده باشد

انواع استهلاک در حسابداری-ارزش دفتری – ارقام ثبت.

به بیانی دیگر : بهای تمام شده. در مدت عمر مفید دارایی. ثابت می ماند. به طوری که جمع موارد استهلاک دوره های استفاده از آن مساوی میشود با قیمت اولیه منهای مبلغی که برای ارزش اسقاط در نظر گرفتیم. باید در خاطر داشت استهلاک. سرشکن کردن بهای تمام شده است و .

ارزش دفتری . اسمی و جاری هر سهم – مرجع آموزش بازار بورس و .

ارزش هر دارایی را آن گونه که در ترازنامه شرکت آمده است. ‌ ارزش دفتری می‌نامند. ارزش دفتری از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام به دست می آید.که نشان دهنده ارزش دفتری است که در صورت انحلال شرکت و پس از پرداخت تمام بدهی های شرکت به ازای هر سهم نصیب سهام داران می شود

حسابداران تراز محور.

ارزش خالص دارایی یک شرکت که پس از کسر دارایی های نامشهود (ثبت اختراع. سرقفلی) و بدهی های شرکت از کل دارایی های آن به دست می‌آید. مبلغ سپرده اولیه برای یک سرمایه گذاری. این عدد ممکن است به‌صورت خالص .

ارزش – ویکی‌پدیا. دانشنامهٔ آزاد.

از ویکی‌پدیا. دانشنامهٔ آزاد. ارزش (به انگلیسی: Value) در اصطلاح جامعه‌شناسی . باورهایی است که افراد یا گروه‌های انسانی در مورد چیزهای مطلوب و مناسب دارند. ارزش‌های گوناگون. نمایانگر جنبه‌های اساسی تنوع .

ارزش دفتری سهام (Book Value) چیست و چگونه محاسبه می شود؟.

از آنجا که دارایی منفی. همیشه برابر با حقوق صاحبان سهام است. دریافت ارزش دفتری سهام به آسانی خواندن ارزش روی خط است. بحث فوق در سطح شرکت است. شما همچنین برای دارایی های فردی ارزش دفتری را می یابید. اینها .: 6 s

Facebook

Страница «‎همه چیز درباره ی اقتصاد‎» есть на Facebook.‎ Войдите, чтобы связаться с ‎همه چیز درباره ی اقتصاد‎.

Страница «‎همه چیز درباره ی اقتصاد‎» есть на Facebook.‎ Войдите, чтобы связаться с ‎همه چیز درباره ی اقتصاد‎.

همه چیز درباره ی اقتصاد

ارزش دفتری (BOOK VALUE) چیست؟
ارزش هر دارایی را آن گونه که در ترازنامه شرکت آمده است،‌ ارزش دفتری می‌نامند. از آنجا که دارایی‌های هر سال مستهلک می‌شوند، ارزش دفتری نیز هر سال کاسته می‌شود. ارزش دفتری هر سهم به این شکل حساب می‌شود که تمام بدهی‌ها را از تمام دارایی‌ها کسر می‌کنند و آن چه به دست آمده را بر تعداد سهامی که شرکت منتشر کرده و در دست مردم است، تقسیم می‌کنند.

ارزش اسمی (Par Value) چیست؟
در مورد سهام عادی، ارزش اسمی هر سهم مبلغی است که طبق اساسنامه روی هر سهم نوشته شده است. این رقم با ارزش بازار سهم هیچ ارتباطی ندارد. در مورد اوراق قرضه یا سهام ممتاز، ارزش اسمی هر برگ است که میزان آن تعیین‌کننده مقدار بهره یا سودی است که به آن تعلق می‌گیرد.

ارزش جــاری یـــا ارزش بــازار یـــک سهــم (Market Capitalization) چیست؟
مجموع ارزش بازار کل تعداد سهام منتشر شده یک شرکت به قیمت جاری بورس را ارزش جاری یا ارزش بازار یک سهم می‌گویند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.