حجم (Volume) چیست؟


Previous ADL : خط متراکم/ توزیع قبلی

بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی می‌باشد.

روش: پس از استخراج اطلاعات مالی ۱۶۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶، از مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از الگوی داده‎های ‌ترکیبی و از روش‌های داده‌کاوی به عنوان روش آماری تکمیلی استفاده شده است.

یافته‌ها: ویژگی‌های مدیریت تأثیری معنادار بر ارزش معاملات سهام شرکت‌های بررسی شده داشته اما تأثیر این ویژگی‌ها بر حجم معاملات در اکثر موارد به صورت بی‌معنا مشاهده شده است. صرفاً دقت پیش‌بینی مدیریت دارای تأثیر معنادار بر ارزش معاملات بوده و خوش‌بینی و کوته-بینی مدیریت تأثیری معنادار بر حجم معاملات سهام خواهند گذاشت. بیشترین تأثیرگذاری بر ارزش‌ معاملات‌ مربوط به متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بوده و بیشترین تأثیرگذاری بر حجم حجم (Volume) چیست؟ معاملات مربوط به متغیرهای نسبت قیمت به سود و نرخ بازده دارایی-های شرکت می‌باشد.

نتیجه‌گیری: تعداد اندکی از ویژگی‌های مدیریت تأثیری معنادار بر ارزش و حجم معاملات سهام داشته است و بازار سرمایه حجم (Volume) چیست؟ از طریق ارزش معاملات سهام انجام شده نسبت به ویژگی‌های مختلف مدیریت واکنش معنادار نشان داده است. همچنین صرفاً کوته‌بینی مدیریت تأثیری معنادار برارزش معاملات داشته و کوته‌بینی، خوش‌بینی و استقلال هیأت مدیره دارای تأثیری معنادار بر حجم معاملات بوده و سایر ویژگی‌های مدیریت جزءِ متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش و حجم معاملات نبوده‌اند.

دانش‌افزایی: برای نخستین بار با استفاده از روش‌های ‌داده‌کاوی به بررسی و شناسایی تأثیرگذارترین ویژگی‌های ‌مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام پرداخته شده است. در ادامه پیشنهاد می‌شود تا در پژوهش‌های آتی، تأثیر ویژگی‌های ‌مدیریت بر سایر متغیر‌های مالی از جمله بازده‌ خاص ‌سهام، بازده غیرعادی سهام، ریسک ریزش قیمت سهام و. مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

  • ارزش معاملات سهام
  • حجم معاملات سهام
  • روش‌های داده‌کاوی
  • سوگیری
  • ویژگی‌های مدیریت

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Management Characteristics on the Value and Volume of Stock Transactions; with an Emphasis on Data Mining Methods

نویسندگان [English]

  • afsaneh delshad 1
  • Reza tehrani 2

2 Professor. Of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Tehran University , Tehran , Iran

Objective:The purpose of this study is investigating the impact of management characteristics on value and volume of stock transactions;with an emphasis on data mining methods.

Methods:after extracting the financial information of 165 firms listed in TSE for the period of 2007to2017,the method to test the hypothesis was a multiple regression model and using a combined data model and data mining methods has been used as complementary statistical methods.

Results:management characteristics had a significant effect on value of the stock trades of the companies under study,but effect of them on the volume of trading in most of the cases was not significant. management forecast accuracy has a significant effect on value of trades and the optimism and myopia management had a significant effect on the volume of stock trading.greatest effect on stock transaction value is also related to size of the company and the ratio of market value to book value and the greatest effect on volume of trading is related to ratio of price to profit and return on assets of the company.

Conclusion:Small number of management attributes had a significant effect on the value and volume of trades and the capital market through the value of stock trades had a significant reaction to different management characteristics.Also only the myopia management had a significant effect on value of trades and myopia,optimism and independence of board had significant effects on volume of trades and other management features were not significant variables on value and volume of transactions.

Contribution:for the first time by using data mining methods the most influential management characteristics on value and volume of stock trading are investigated and identified.It is suggested that in حجم (Volume) چیست؟ future researches,the impact of management characteristics on other financial variables such as specific stock returns on company,abnormal stock returns,stock price crash risk and…to be studied.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

volume اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند . در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود ، وجود دارد. در نمودار ، حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم در معاملات می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود .

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که ، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد ، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است ، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها ، الگوی پرچم ، سر و شانه ، مثلث می باشد) .

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که :

1. ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم .

2. نمودار سهم را ببرسی می کنیم .

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد ، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

شکل آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است . و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود .

شکل آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود :

05 تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

06 تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

0000 تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

تصویر بالا ، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

07 تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

نمودار آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت ، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

volume 01 تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

volume 02 تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار ، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند ، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند ،در تحلیل حجم معاملات باید ، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند . برای مثال اگر حجم معاملات را در 50 روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم ، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

1. زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن ، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

2. زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است ، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن )

3. شکسته شدن خط روند ، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید :

09 تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است ، در زمان شکست خط روند ، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است ، همان طور که مشخص است ، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده ، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم .

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد حجم (Volume) چیست؟ و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد ، سیگنال مهم تری محسوب می شود .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

volume 04 تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

نمونه هایی از اندیکاتورهای مرتبط با اندیکاتور VOLUME :

1. اندیکاتور MFI : آموزش این اندیکاتور را در لینک زیر مشاهده نمایید.

آموزش اندیکاتور MFI

اندیکاتور OBV : برای آشنایی با این اندیکاتور به روی لینک آموزشی زیر کلیک نمایید .

آموزش اندیکاتور OBV

اندیکاتورAccumulation Distribution: توسط فردی به نام Marc Chaikin به وجود آمده است. با استفاده از این اندیکاتور حجم معاملات بر اساس جریان پولی انباشته در سهم مورد بررسی قرار می گیرد.

کاربرد های A/D

1. رنج بین بالا و پایین قیمت مشخص می شود.

2. نشان دهنده ضریب جریان پولی در سهم است.

فرمول های محاسبه A/D

1. ضریب جریان پولی با استفاده از فرمول حجم (Volume) چیست؟ زیر اندازه گیری می شود :

90 تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

close = قیمت بسته شدن

low = قیمت پایین

High = قیمت بالا

2.حجم جریان پولی را با استفاده از فرمول زیر بدست می آوریم :

99 تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

3. برای اینکه خط A/D تشکیل شود ، این بار هم حجم معاملات و هم جریان پولی را محاسبه می کنیم . به صورت زیر :

98 تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

Previous ADL : خط متراکم/ توزیع قبلی

Current period Money Flow Volume : حجم جریان پولی دوره جاری

نحوه اضافه کردن A/D در نرم افزار مفید تریدر

نمودار آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

با انتخاب کردن Accumulation در پایین صفحه اندیکاتور به صورت زیر اضافه می گردد.

101 تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

زمانی که در نمودار قیمت ، شاهد صعودی شدن روند هستیم ولی درنمودار اندیکاتور A/D روند نزولی مشاهده شود این که خود واگرایی منفی را نشان می دهد ، نشانه ای از نزولی شدن روند سهم می باشد. به مثال زیر توجه نمایید :

103 تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

نمودارروزانه سهم حسینا است که بعد از مشخص شدن واگرایی منفی در سهم ، شاهد نزولی شدن روند کلی هستیم .

در صورتی که روند نزولی در قیمت سهم ، به همراه روند صعودی در A/D صورت بگیرد ، واگرایی مثبت اتفاق افتاده است. به مثال زیر توجه نمایید.

شکل آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) تصویر آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

سهم وکار ، با توجه به واگرایی مثبت در اندیکاتور روند صعودی را در سهم به وجود آورده است.

به طور کلی ، این اندیکاتور مشخص می کند زمانی که روند صعودی است ، قدرت خریداران بر روند حاکم می باشد و هر زمان که روند سهم میل به نزولی شدن داشته باشد، قدرت زیاد فروشندگان بر روند سهم غالب می باشد.

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز ) می باشد . زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم ، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت .

دامنه قابل ‌رؤیت نمایه حجم یا VPVR چیست؟

اندیکاتور VPVR، فعالیت‌های معاملاتی را طی دوره زمانی مشخصی نشان داده و یک هیستوگرام بر روی نمودار ترسیم می‌کند که سطوح قیمتی مهم و غالب را بر اساس حجم معاملات نشان داده و اساساً به‌جای حجم، تصویری روشن و واضح حجم (Volume) چیست؟ حجم (Volume) چیست؟ را از میزان عرضه یا تقاضا در یک سطح قیمتی و بازه زمانی خاص نشان می‌دهد.

نمایه حجم (Volume Profile)، اندیکاتور پیشرفته‌ای به حساب می‌آید که در صورت خرید اشتراک Pro در سایت Tradingview قابل دسترس خواهد بود.

استفاده از VPVR برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت

می‌توان با استفاده از یک روش واکنش‌گر، سطوح حمایت و مقاومت را از طریق نمایه حجم تعیین کرد. این سطوح دائماً با تغییرات قیمت تغییر می‌کنند و تصویر واضح‌تری را برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت ارائه می‌دهند. این روش واکنش‌گر به حرکات گذشته قیمت در برخی سطوح قیمتی متکی است و درک خوبی از واکنش قیمت در برخی از سطوح معنی‌دار را به ما ارائه می‌دهد.

اصلی‌ترین مفهوم این اندیکاتور که باید با آن آشنا باشید، این است که خریداران در کف یک نمایه و فروشندگان در سقف نمایه وارد بازار می‌شوند.

گره‌های حجمی

گره‌های با حجم بالا یا همان HVNها، پیک‌های نمایه حجم هستند. این گره‌ها نشان‌دهنده سطوح قیمتی خاصی هستند که بازار علاقه زیادی به آن‌ها داشته. HVNها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت، زمان بسیار زیادی را در یک سطح مشخص باقی می‌ماند و بنابراین می‌تواند به‌ عنوان مناطق تثبیت قیمت شناخته شود. چنین گره‌هایی حجم (Volume) چیست؟ همچنین می‌توانند یک پیک قیمت باشند، چرا که حجم خرید و فروش در این سطوح قیمت معمولاً بسیار زیاد است. بالاترین پیک یا بزرگ‌ترین HVN به‌ عنوان نقطه کنترل (POC) شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که POC همچنین می‌تواند به ‌عنوان قیمت منصفانه فعلی بازار برای یک دارایی نیز تعریف شود.

نقطه کنترل متغیر (Developing POC) نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا همراه با قیمت حرکت می‌کند و می‌توان از آن برای مشاهده مناطق پرحجم گذشته، پیش از پایین یا بالا آمدن قیمت استفاده کرد.

اگر POC متغیر در حال ثبت خط افقی پایین‌تری باشد، روند قیمت به‌طور کلی نزولی و اگر در حال ثبت خط افقی بالاتری باشد، روند قیمت صعودی است.

در هر دوره زمانی، POC متغیر به POC جدید برای هر دامنه تبدیل می‌شود.

همان‌طور که در مثال بالا مشاهده شد، POC متغیر، یک منطقه مهم است؛ زیرا سطوح قیمتی که هنوز گره‌های پر حجم هستند را به شما نشان می‌دهد. زمانی که قیمت، روندی نزولی دارد، POC متغیر، یک منطقه مقاومتی است.

POC و POC متغیر هم‌اکنون در یک سطح هستند و این هم‌سطحی، به‌ نوبه خود در بالاترین HVN یک حمایت بسیار قوی خواهد بود.

گره‌های کم‌حجم یا LVNها نقاطی در مقابل HVNها هستند. در نواحی قیمتی LVNها معاملات کمتری انجام می‌شود و به‌ نوبه خود حجم کمتری دارند. این نواحی، سطوحی هستند که در آن‌ها قیمت از دامنه خود شکسته می‌شود و بازار علاقه چندانی به آن سطوح قیمتی ندارد. LVNها همچنین «سطوح قیمتی ناعادلانه در بازار» هستند که قیمت تنها مدت زمان کوتاهی را در آن‌ها باقی می‌ماند.

LVNها برخی اوقات سطوحی هستند که معامله‌گران استاپ خود را دقیقاً در زیر HVN قرار می‌دهند. به همین دلیل است که LVN به دلیل نقدینگی موجود در این مناطق، اغلب به‌ عنوان سطح حمایت عمل می‌کند.

به‌ طور کلی قیمت در این مناطق زمان زیادی را صرف نمی‌کند و در ادامه، یا در روندی نزولی افت کرده و یا در روندی صعودی افزایش می‌یابد.

ناحیه ارزشی (VA)

در نمودار زیر، ناحیه ارزشی در تنظیمات بر روی ۷۰ درصد تنظیم شده است و هیستوگرام ناحیه ارزش را به ‌عنوان منطقه تیره‌تر ترسیم می‌کند. در واقع به ناحیه‌ای که ۷۰ درصد از حجم معاملات در آن صورت می‌گیرد، ناحیه ارزش می‌گویند.

آنچه در ارتباط با این ناحیه جالب به نظر می‌رسد این است که «ناحیه ارزشی» در بازار نزولی به ‌عنوان مقاومت و در بازار صعودی به ‌عنوان حمایت عمل می‌کند.

زمانی که ناحیه ارزشی در وسط هیستوگرام باشد، ما معمولاً در بازارهایی با محدوده‌های گسترده قرار داریم.

بازار در حالت رنج

ناحیه ارزشی همچنین می‌تواند با ناحیه ارزشی متغیر (developing value area) یعنی خطوط آبی نمودار، نشان داده شود. ناحیه‌های‌ ارزش‌ در حال تغییر نیز واکنش‌گرا بوده و همراه با قیمت حرکت می‌کنند. با توجه به نواحی تاریخی در نمودار ناحیه ارزشی می‌توان دید که سطوح بالقوه مقاومت و حمایت در کجا قرار دارند و این امکان را فراهم می‌آورد تا حرکات قیمت را پیش‌بینی کنیم.

شناخت سیستم HVAC

یکی از مهمترین امکاناتی که در زمینه طراحی و ساخت انواع بناها مورد استفاده است سیستم HVAC می باشد.

ایجاد سرمایش، گرمایش و تهویه مناسب در محیط های مسکونی، اداری و صنعتی با رعایت اصول زیست محیطی از جمله مسائل مهمی است که
توجه مخترعان و شرکت های زیادی را در این حوزه به خود جلب کرده است.

در این پست به سادگی یاد می گیریم HVAC چیست و از چه بخش هایی تشکیل شده است، سپس به بررسی انواع HVAC و تجهیزات آن می پردازیم.

1# HVAC چیست؟

در ویدیوی آموزشی زیر به طور خلاصه با مفهوم فناوری HVAC و کاربردهای آن آشنا می شویم.

HVAC (اِچ وَک) مخفف Ventilation, Heating & Air Conditioning است که
به مجموعه فرآیندها و فناوری های مرتبط با گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع اشاره دارد.

گرمایش و تهویه و تهویه مطبوع

HVAC در سیستم های مختلفی از جمله ماشین آلات و فن آوری های مورد استفاده در مکان هایی مثل خانه ها، دفاتر، راهروها و سیستم های حمل و نقل که باید بر اساس مقررات زیست محیطی طراحی شده باشند، به کار رفته تا کیفیت گرمایش و هوا را بهبود دهد.

سیستم HVAC تعبیه شده بر پشت بام

اگرچه سه عملکرد اصلی HVAC جدا از هم به نظر می رسند؛
ولی در واقع هر سه عملکرد برای رسیدن به کیفیت گرمایش و هوای مناسب به طور مرتبط و با هم فعالیت می کنند.

سیستم گرمایش و تهویه مطبوع

یک سیستم HVAC مناسب، کیفیت تهویه و عبور هوا را افزایش داده و
فشار هوای بین قسمت های مختلف را تنظیم می کند.

در این سیستم، مفهوم انتقال هوا و حذف آن از یک فضا، به معنی توزیع هوا در آن محیط است.

نحوه گرمایش و سرمایش در سیستم HVAC

فهمیدیم HVAC چیست و چه کاربردهایی دارد، حال با قسمت های مختلف یک سیستم HVAC و کارکردهایشان آشنا می شویم.

1-1# سیستم گرمایش (Heating System)

سیستم گرمایش همان سیستم تولید حرارت در ساختمان هاست.

امروزه رایج ترین شکل سیستم های گرمایشی، سیستم گرمایش مرکزی است که
در آن از دیگ بخار، کوره و یا پمپ گرما برای گرم کردن بخار آب و یا هوا استفاده شده و در یک مکان مرکزی مثل زیرزمین ساختمان یا موتورخانه قرار دارد.

سیستم گرمایشی طراحی شده در موتورخانه

حرارت تولید شده در این سیستم، به روش های مختلفی مثل همرفت گرمایی، هدایت یا تابش در ساختمان انتقال می یابد.

پدر حسن یزدانی به سیم آخر زد | عصبانیت شدید از دست مسئولان فدراسیون کشتی + ویدئو

پدر حسن یزدانی به شدت از دست مسئولان فدراسیون کشتی به خصوص علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی عصبانی و ناراحت بود.

پدر حسن یزدانی به سیم آخر زد | عصبانیت شدید از دست مسئولان فدراسیون کشتی + ویدئو

پدر حسن یزدانی به شدت از دست مسئولان فدراسیون کشتی به خصوص علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی عصبانی و ناراحت بود.

پدر حسن یزدانی معقتد بود که علیرضا دبیر نیم ساعت مانده به فینال وزن ۸۶ کیلوگرم به حسن یزدانی گفت با مربی ۱۱۰ کیلویی کشتی بگیرد و این باعث شد ضربات قلب حسن بالا رود و نتواند مقابل تیلور کشتی خوبی بگیرد.

پدر یزدانی نسبت به دخالت‌های دبیر در کار فنی و همچنین گذاشتن کشتی انتخابی برای حسن در حالی که در چهار وزن مسابقه انتخابی برگزار نشده بود هم معترض بود.

حسن یزدانی، اما در واکنش به صحبت‌های پدرش گفت: باخت همیشه ناراحتی دارد و این ناراحتی برای خانواده‌ها بیشتر است. سعی می‌کنم در آینده آن را جبران کنم. تیلور نسبت به من باهوش‌تر عمل کرد و از نقاط ضعف استفاده کرد.

به جز حسن یزدانی، مدال آوران ایران و پژمان درستکار سرمربی تیم ملی هم مورد استقبال هواداران قرار گرفتند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.