تله خرسی در بازار چیست؟


احساس خوشبختی در من چه می کند صداها سکوت ها در تلاطم

سکوت مي ‌کنم ولی ته دلم غوغاستبه طعنه فاش بگویم، قیامتی برپاست
قیامتی که چه سنگ و چه شیشه مي ‌ش کند تفاوتی ن کند ، شعله تند و بی‌پرواست
مي ان مهر سکوت و تلاطم دل من ه مي شه ها له‌ای تله خرسی در بازار چیست؟ ازعشق؛ انج من آراست
ه مي شه ناب‌ترین نوع عشق ورزیدن در ون سینه آشفته و پر از نجواست
سکوت لحظه اقرار حرف‌ ها ی دل است سکوت مي ‌کنم اما دلم پر از غوغاست
شاعر: نجمه مولوی

من در تلاطم چشمانت،خدا را دیدم!شاید او هم،عاشق چشمانت باشد!چشمانی که مي گریزند،از نگاهم،و ای کاشکه من ،چون ماهی کوچکی،بهره ای داشتم!ن مي دانم، که چرا، همچنان سکوت کرده‌ای؟!مگر در یایت م تلاطم نیست؟!

شاعر: سینا جوادی
عکس از Matthias Oberholzer

ه مي شه نوشتن حالم را بهتر مي کرد. حال من بالا و پایین ها ی زیادی ندارد؛مثل قصه ها ی ب چه ها ست.اول تا آخرش با شیب ملای مي بالا و پایین مي شود چون ب چه ها برای خوابیدن هیجان چندانی ن مي خواهند. هنوز این مه غلیظ از هوا پاک نشده. از صبح به دل کوه نشسته. من تظر ماندم که جمع شود تا کوه را ببینم و چندتا قله ی دیگر را. اما کوهستان سفید بود و محو. هنوز هم کوه بود؛ با تمام وقارش نشسته بود و همان صدای ه مي شگی را مي داد. یادم مي آید: یک روزی صدا ها خسته ام کرده بودند و همه

برق آمد و رفت. بی خبر. یک لحظه همه جا غرق در تاریکی بود و صدا ها واضح تر. انگار لایه ای از زندگی از جریان مي افتاد. فقط سکوت نور بود، چک چک قطره ها ی باران در چاله ها ی آب و صدای هوهوی باد که در ها را مي کوبید و مي گذشت.
یک لحظه ی دیگر برق آمد. بی خبر. یکهو غرق در نور شدم، چشمانم در دناک در خود جمع شدند و لایه ی خاموش، روشن مي شد.
پرده برداشته شد از کوری، رنگ سقوط کرد بر پیکره ی خرابه ها و زخم ها یم، مي سوختند.
نوشتم؛ من گناهکارم. مي ترسیدم، برق ها بروند و

در این غروبِ سرد، تَشَر مي ‌زند سکوت
امشب دوباره سازِ دگر مي ‌زند سکوت
وقتی د ها نِ پنجره‌ ها بسته مي ‌شود
یعنی که بی‌ملاحظه پَر مي تله خرسی در بازار چیست؟ ‌زند سکوت
خورشید مُرده است و در این زمهریرِ مرگ
در لابه‌لای آینه سر مي ‌زند سکوت
وقتی زبانِ زنجره‌ ها را بُریده‌اند
بر حنجرِ ترانه، تبر مي ‌زند سکوت
نقشی شبیه بُغضِ کبودِ کبوتران
در کو چه ‌ ها ی سردِ سحر مي ‌زند سکوت …
من در اتاقِ کوچکِ خود فکر مي ‌کنم
روزی هزار بار به در مي ‌زند سکوت !
یدالله گو در زی

#بیا حرف بزنیم .
₩راجع به چی ؟
#هر چی !
₩بیا سکوت کنیم .
#چرا؟!
₩چون از حرف زدن راجع به هر چی بهتره !
#آ ها ن . باشه .
راستی شنیدی که .
₩نه نشنیدم . قرار شد سکوت کنیم .
# مي خوام اما ن مي شه خب .
₩اوهوم مي فهمم . ترک عادت سخته .
بیا حرف بزنیم .
#راجع به چی ؟
₩ سکوت !

روح وحشی
+دلم سکوت ذهن مي خواد . زیر فشار شلوغی ذهنم دارم له مي شم .
.
تحمل صدای موسیقی را هم ندارم . چیزی که واقعا دوست دارم سکوت محض ه .

تلاطم در بازار خو در و


بازار خو در و همچنان پر تلاطم ! / قیمت خو در و از سایت‌ ها حذف شد
▪️قیمت خو در و ها امروز از اکثر سایت‌ ها ی اعلام قیمت حذف شد اما طبق بررسی‌ ها ی صورت گرفته دلالان همچنان با انجام معاملات در وغین در بازار، سعی در حفظ روند کنونی دارند و به دلیل نبود نظارت تا حدودی نیز در این امر موفق هستند و قیمت ها همچنان رو به افزایش است.

حتی اگر با من حرفی نداری، باز هم با من حرف بزن
مثلا بگو: چه خبر؟ تا من از چیز ها یی که تو از آن ها خبر نداری برایت بگویم
از روز ها یی بگویم که تو نبودی.
از در د ها یی بگویم که تن ها یی کشیدم.
حتی اگر هم برایت مهم نبود باز هم بگو : واقعا؟
تا چانه ام گرم شود و شاید آن بین ها خسته شوم
هیچ وقت در مقابل من سکوت نکن
من از سکوت واهمه دارم.
سکوت اصلا علامت رضایت نیست.
من هر چه سکوت دیدم، همان رفتن بود

سلام
با اینکه دیروز و امروز به شدت غمگین بودم و احساس خیلی بدی داشتم، سعی مي کنم به روی خودم نیاروم و ادامه بدم.
دیگه زندگی ه مي نه، راحت نیست، باید ادامه داد.
دارم سعی مي کنم که آروم و بی صدا ادامه بدم.
هرچی بی صداتر بهتر.
سکوت و دگر هیچ

آن شب و روز لعنتی تمام شده است. اما هنوز یاد و خاطره‌اش با من است و از ض مي رم پاک ن مي ‌شود. آن روزی که از خانه تا شهر، همه‌جا غرق در سکوت ی عجیب شده بود. انگار که ساعاتی قبل از طلوع خورشید ماموران الهی گرد سکوت به چه ره‌ی شهر پاشیده باشند و همگان ناگ ها ن غرق در سکوت شوند. سکوت صدای غالب شهر شده بود.
من با خودم یک‌سره کلنجار مي ‌رفتم تا بتوانم کلا مي با صدای رسا با دیگران حرف بزنم. ن مي ‌شد. امکان نداشت. صدا ها یکباره بلند مي ‌شدند و به لحظه‌ای در فضا

سکوت و سکوت و سکوت
شاید جایی در مي ان این جاده ی تاریک کسی ایستاده باشد به تماشا
به تماشای جان دادن من
شاید کسی باشد که بخواهد جلو بیاید و ببیند از در ون مردمک ها ی حیرانم دلیل این همه سکوت را
شاید صدای فریاد مرا شنیده باشد
شاید کسی در تاریکی ایستاده باشد

در نخستین روز از آغاز کارم برای زندگی جدید، سعی کردم به کسانی که با سکوت و ایجاد حس گناه در افراد مي خواهند به نوعی باج گیری عاطفه کنند، ب ها یی ندهم و مراقب تله ها ی رفتاری افراد باشم که با دادن باجی از نوع شکستن عزت نفس خود برای شکستن سکوت طرف مقابل، ارزش من دی وجودم را نکاهم.
مراقب افرادی باشید که با سکوت مي خواهند شما را در یک رابطه نگه دارند و هر چه شما تقلا مي کنید و سخن مي گویید، او بیشتر سکوت مي کند . مراقب باشید شما کسی نشوید که برای در یافت مح�


گویا در ایران ه مي شه در برابر سکوت و س مسلط بر موسسات و آدم ها و مغز ها ، ناگ ها ن یکی به قصد ایجاد تحرک سر بر مي دارد و چون سکوت عظیم است، این سربرداشتن چنان تند و ناگ ها نی مي شود که زیر پای آنکه جنبیده و سربرداشته خالی مي شود و عاقبتش : اعدام، تبعید و سکوت اجباری. و اینهمه عزیزان شهیدشده اند، تبعید شده اند و از دست رفته اند تا همان سکوت دوام داشته باشد.
جلال آل احمد، در خدمت و خیانت روشنفکران جلد دوم ص ۵۷

سکوت با من …بی من …همه لحظه ها یم سکوت است … در د ها یم از سکوت استاشک ها یم از وجود سکوت یست که تمام روشنی ها ی زندگم را تیره کردهکاش نبودنبود و من مي توانستم ان را در هیچ قسمتی از زندگیم نبینم


دلتنگی فقط یک اسم مستعار استبرای تمام حس ها یی ک ها سمشان را ن مي دانیمو هر کدامشان برای خود یک دلتنگی اند . . .

زندگی نوشتنی زیاد دار ها ما گاهی هیچی پیدا ن مي کنی بنویسیجز ، سکوت . . .
ادامه مطلب

موسیقی چیست ؟
موسیقی صدا ها همه جا در اطراف ما حضور دارند، از صدای آواز پرندگان
گرفته تا صدای برخورد امواج به ساحل و صدای بوق خو در و ها ی در حال رفت و آمد.
اما گاهی، صدا ها به طور هدف من د و برای ایجاد جو و یا بیان اندیشه ها و
احساس ات کنار یکدیگر قرارداده مي شوند. اینگونه صدا ها ی سازماندهی شده موسیقی
نام دارند.
موسیقی مجموعه ای از صدا یا صدا ها ی هماهنگ است. ساخت
موسیقی فرآیند نظم بخشیدن به صدا ها و تن صدا ها است، که غالبا با ترکیب آن ها
یک اثر متحد ای�

به نام "او"
آمدم بنویسم از شنیده ها یم.و سکوت چشمانش را شنیدم. آمدم بنویسم از شکست.و شکستم را سال ها پیش باور کرده بودم.آمدم بنویسم از بودن در حیات وحش.و هجوم وحشیانه خاطرات را چشیدم.آمدم بنویسم از کافه مارکوفو لطافت احساس مرا حیران کرد.آمدم بنویسم از "خودم".و چق در این واژه نا آشناست.
"مسافر"

یه مدت برام خیلی مهم بود که آروم باشم ، ولی الان برام مهم نیست . من دچار خشونت مز من ِ کشنده ای هستم که ریشه ها یش هر لحظه بیشتر در مغزم مي پیچد و محبتِ در ون قلبم را مي ‌مکد .خار ها یش که رشد مي کند ، راه گلویم را مي گیرد.از فکرم خون مي ‌چکد و دچار جیغ ممتدی هستم که سکوت را فریاد مي زند . دوست دارم تن ها به صدا ها گوش کنم . به صدای داد ، جیغ ، اعتراض، ضجه ،التماس .دوس دارم صدای ج ها ن واقعی را بشنوم .این صدای واقعیت است. صدای ضجه ی ناشی از شکنجه ی ارواح سرگردان.

رود
شعر تازه ای سرود
با مداد آبی اش
روی خاک
شعر تازه را نوشت
خاک شد بهشت.
باد
ساز تازه ای نواخت.
ابر
چکه
چکه
قصه گفت
دانه دانه غن چه ها
توی باغ
گل شدند
رنگ رنگ.
من چرا سکوت کرده ام
مثل سنگ؟؟؟.
انسیه ان
پ.ن: من که نه، اونایی که سکوت کردند و حتی تخته کردند و رفتند.

سکوت .فریادی خاموش. مي خواهم در مي ان این هیاهو فریاد بزنم. خواستار سکوت ی طولانی شوم، نگاه ها ی متعجب به سوی من جلب شود و دور شوند از من و فریاد ها یی که حکم زندانی شدن روح من در جس مي بی جان را مي دهد. اری از من دور مي شوند، مي روند و من بازهم تن ها یی را با تمام وجود حس مي کنم. در دنیایی که آدمک ها یی با نقابی سرشار از تظاهر و لبخندی خالی از حس از هم همه لذت مي برند، من تن ها مانده ام. من همانی هستم که خود را مي ان خاطرات تله خرسی در بازار چیست؟ شاد خود جا گذاشته و اینک تن ها ک

سکوت .فریادی خاموش. مي خواهم در مي ان این هیاهو فریاد بزنم. خواستار سکوت ی طولانی شوم، نگاه ها ی متعجب به سوی من جلب شود و دور شوند از من و فریاد ها یی که حکم زندانی شدن روح من در جس مي بی جان را مي دهد. اری از من دور مي شوند، مي روند و من بازهم تن ها یی را با تمام وجود حس مي کنم. در دنیایی که آدمک ها یی با نقابی سرشار از تظاهر و لبخندی خالی از حس از هم همه لذت مي برند، من تن ها مانده ام. من همانی هستم که خود را مي ان خاطرات شاد خود جا گذاشته و اینک تن ها ک

امروز رفتیم در ارتفاع علوم‌اجتماعی و راجع به عشق صحبت کردیم ،،،
من به مائده گفتم قضیه شکست عشقیم رو.
و چق در تلاطم حس مي کنم در خودم .
بگم بهش ، نگم بهش ؟
ظاهر مهمه ، مهم‌نیست ؟
عشق فرقش با دوست داشتن چیه؟
فراموش کنم ، نکنم؟
و انق در عشق رو برای خودم دست بالا و در دسترس در نظر گرفتم که فکر کنم هیج وقت هیچ عشقی رو تو زندگیم تجربه نکنم.
عشق که مي گم‌ من ظورم احساس دو طرفه است .
۲۴ اردیبهشت ۹۸

ی سری صدا ها هستن که حواس آدمو پرت مي کنن از کارایی که باید کنه
چشاتو باز مي کنی مي بینی جایی هستی که نباید و از اونجایی که باید باشی کلی فاصله گرفتی
این صدا ها من شا دارن ی گروهی ش رو ن مي شه کاریش کرد ینی در حالت پایه حتی اگه تو کارتونم زندگی کنی مي شنوی
اینارو مي شه ندیده گرفت
ولی اینکه هر سری این گروه مسخره مهدکودکو که باز مي کنی همه دارن جیغ مي کشن رو راهی برای نگلت کردنش ن مي ابم.
خیلی رو اعصابم هستن و خیلی بی ارزش .
این دوتا امت بگذره روزا اینطوری نخو�

شب ها که سکوت است و سکوت است و سیاهی
آوای تو مي خواندم از لابتناهی
آوای ِ تو مي آردم از شوق به پرواز
شب ها که سکوت است و سکوت است و سیاهی
امواج ِنوای ِتو به من مي رسد از دور
در یایی و من تشنه مهر ِ تو؛ چو ماهی
وین؛ شعله که با هر نفسم؛ مي جهد از جان
خوش مي دهد از گر مي ِ این شوق گواهی
دیدار تو گر صبح ِابد هم؛ دهدم دست
من سرخوشم از لذت ِ این چشم به راه�

سکوت را دوست دارم. سکوت در برابر کسانی که تمسخر کردند, سکوت در برابر تحقیرشان, سکوت در برابر بی مرام بودنشان .
سکوت در برابر در وغ, سکوت در برابر کسی که با چوب عقایدی که خودش هم قبولش ندارد تورا تربیت مي کند !
آنق در نسبتم با این آدم ها نزدیک شده است که غیر از سکوت راهی ندارم.

ن مي دانم چرا آدم ها با یکدیگر حرف ن مي زنند؟!چرا هنگام ناراحتی سکوت یا قهر مي کنند!؟باور کنید تمام سوتفاهم ها از ه مي ن حرف نزدن ها شروع مي شود!به یکدیگر اجازه ی حرف زدن بدهیمبگذاریم مشکلمان را کلمه ها حل کنند!باور کنید هیچ چیز به اندازه ی حرف زدن روی قلب و احساس و فکر ما تاثیر ندارد!کلمه ها ق در تی دارند که مي توانندکوه ها ی در ون فکر ما را جا به جا کنندو دیوار ها ی بین ما را از بین ببرند!باز هم مي گویم به یکدیگر اجازه ی حرف زدن بدهید در این روزگار افسردگیس

سکوت معنادار بر دو قسم است: یا کسی من تظر سخن گفتن تو است و تو با سکوت ت مي ‌خواهی او را به چیزی متوجّه کنی یا آنکه تو سکوت مي ‌کنی که خودت را به معنایی متوجّه کنی. وقتی نه کسی هست که من تظر سخن گفتن تو باشد و هم تو بدان چه باید متوجّه هستی دیگر سکوت چرا؟!!

( این لئالی از سینه‌ی بنده‌ی حقیر (الاحقر الجانی) مي ‌تراود، کف دستت خوب بنویس تا خواب در چشم ترت بش کند .!)

عما: من باید از اینجا برم
ویلیام : کی بر مي گردی؟
عما : هیچوقت
ویلیام : نه . نرو
عما : باید برم
ویلیام : ن مي شه نری؟
عما : نه . ن مي شه . تو با ها م بیا مي ای؟
ویلیام : نه
عما: سکوت
ویلیام: سکوت
عما: پس من مي رم پنج سال بعد بر مي گردم :)
اگه برگردم فقط به خاطر تو بر مي گردم ویلیام
ویلیام: :) . پشیمون شدم . برنگرد . فقط موقع رفتن برام دست ت بده :)
عما: سکوت

ن مي تونم اعتراض کنم.که چرا تن ها در د مي کشی.چرا جایگاهمو پایین تر اوردی.چرا.فاصله گرفتی.یه زمانی اگه جات بودم بدتر از اینا رو انجام مي دادم.الان اما.ضد ضربه شدم.شایدم بی تفاوت.خیلی خستم.از همه چی.از دویدن و نرسیدن.از فرار کردن.از جنگیدن.از در وغ و صداقت.از وفاداری و خیانت.از دل شکستن و شکسته شدن. سکوت . سکوت . سکوت .از سکوت خستم.الان باید صدای جیغام گوش فلکو کر مي کرد.ساکتم.به اجبار.اجبار.اشتبا ها ت خودم.صلاح دیگران.بعضی وقتا �

خوشبختي را هراز گاهی احساس مي کنم با او مشکل اساسی دارم چون که خودم را برای ان اماده نکردم قلبم را لبالب از خودش پر مي کند و من تحملش را ندارم
چرا باید ناگ ها نی باشد چرا باید زود برود وقتی که به ان عادت کردم چرا باید با یاد خوشبختي سر کنم خوب خسته مي شوم از تداعی لحظات تکراری گذشته که خوشبخت بودم
با یکنواختی زندگی ام عجین ترم تا حس بدبختی یا خوشبختي ام

مسیر جدید مذاکرات هسته‌ای ؛ ۴ شرط و خط قرمز ایران/ اروپایی‌ها در حال زمینه‌سازی برای اقدام علیه ایران هستند؟

ابولقاسم دلفی کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: بیانیه اخیر اقدام فوق العاده و جدیدی محسوب نمی‌شود. هر چند که روش اروپایی‌ها می‌تواند تغییر کند و سازنده و اثرگذار شود. چرا که با فشار سیاسی و فضاسازی بین‌المللی رسانه مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد.

به گزارش مشرق ، بیانیه سه کشور اروپایی در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای واکنش‌های بسیاری داشته است. در غرب رسانه‌ها به فضاسازی علیه ایران پرداختند و مدعی شدند که عامل توقف و حتی شکست احتمالی ایران است. سخنگوی وزارت خارجه اما این بیانیه را محکوم کرده و نماینده روسیه در مذاکرات وین نیز آن را «بسیار بی‌موقع» دانسته است.

این در حالی است که نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیش است و پیش‌بینی می‌شود در این نشست نیز موضوع پرونده‌ هسته‌ای ایران یکی از محورها باشد.

با این همه برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده بودند که اروپایی ها به دلیل در پیش بودن زمستان و کمبود گاز برای مقابله با بحران انرژی به دنبال استفاده از ظرفیت ایران هستند و رسیدن به این ظرفیت نیازمند احیای توافق هسته‌ای است.

حال سوال اینجاست که این بیانیه چرا در شرایط کنونی علیه ایران صادر شده است؟ آیا مذاکرات هسته‌ای در مسیر شکست قرار دارد؟

ابوالقاسم دلفی کارشناس مسائل بین‌الملل و سفیر پیشین ایران در فرانسه به این سوال پاسخ داده است.

بیانیه سه کشور اروپایی درباره ایران را در مقطع فعلی چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا مذاکرات در مسیر شکست قرار دارد؟

برای اینکه درباره این بیانیه صحبت کنیم باید به پیشینه آن توجه داشت. سه کشور اروپایی دهه‌هاست که با ایران در حال مذاکره بر سر پرونده هسته‌ای هستند و در میان آن‌ها این موضوع نزد فرانسوی‌ها اهمیت بسیاری دارد. آن‌ها همواره تلاش کردند که در مامویت‌های خود این موضع را تبلیغ کنند که مخالف ورود کشورها به حوزه اتمی هستند و در این زمینه تلاش می‌کنند. بنابراین ابتدا باید این پیشینه را مورد نظر قرار داد.

حدود یک ماه و نیم قبل اروپایی‌ها پس از چند ماه وقفه در مذاکرات با دولت سیزدهم مجموعه‌ای تهیه کردند برای اینکه مذاکرات مجدد به جریان بیفتد. آقای بورل اعلام کرد که این مجموعه در اختیار دو طرف قرار می‌گیرد. ایران و آمریکا پاسخ‌های خود را به این متن پیشنهادی دادند. نکته‌ای که قابل توجه بود روش برخورد با متن بود که خلاف روند مذاکرات بود. چرا که ما باید قبل از متن پیشنهادی بورل ملاحظات خود را به او منتقل می‌کردیم. باید تاکید می‌کردیم که اگر قرار است متنی تهیه شود باید ملاحظات ایران در آن رعایت شود.

اینکه متن به ما داده شود و سپس ما آن را اصلاح کنیم روندی جدید بود. اکنون نیز در این روند در نهایت آن‌ها شکست مذاکرات را به گردن ما انداختند. بنابراین می‌شد قبل از دریافت متن پیشنهادی ملاحظات ایران به اروپایی‌ها منتقل می‌شد. از جمله چهار شرطی که ما داشتیم. هر چند که این متن منتشر نشده و اسناد محرمانه محسوب می‌شود ولی از فحوای کلام دولتمردان ما مواردی روشن شد که چهار شرط خطوط قرمز ایران بوده که آقای رییس‌جمهور اعلام کردند. از جمله رفع کامل تحریم‌ها، راستی‌آزمایی، تضمین و از دستور خارج شدن پرونده چند مکانی که آژانس روی آن‌ها حساس شده است.

بنابراین اگر این چهار شرط را پیش تله خرسی در بازار چیست؟ از این به اتحادیه اروپا به عنوان واسطه انتقال می‌دادیم فضای امروز علیه ما ایجاد نمی‌شد. چراکه اکنون در رسانه‌های غربی به شدت علیه ایران فضاسازی شده و مدعی هستند که ایران خواهان به نتیجه رسیدن مذاکرات نیست و می‌خواهد با مذاکره برای اقدامات پنهان خود زمان بخرد. این اتهام امروز علیه ما در رسانه‌های بین المللی به ویژه پس از بیانیه دیروز اروپایی‌ها مطرح شده است.

این در حالی است که اصول مواضع ما طبق اعلام وزیر خارجه و سخنگو دستیابی به توافق پایدار و در راستای منافع ملی است و نباید اجازه دهیم که چنین فضایی علیه ما ایجاد شود و باید این فضا را مدیریت کنیم.

به طور مشخص خواسته اروپایی‌ها در مقطع فعلی چیست؟

آنچه اروپایی‌ها گفتند موضع جدیدی نسبت به بیانیه‌های قبلی آن‌ها نیست. اروپایی‌ها می‌گویند ما موضوعاتی را در مذاکرات مطرح می‌کنیم که ارتباطی به مذاکرات ندارد. به صراحت در بیانیه اروپا اعلام شده که خارج شدن سه مکانی که آژانس در ایران زیر نظر دارد به رابطه ایران با آژانس مربوط است. بنابراین مجموعا موضع اروپایی‌ها در راستای آوردن موضوعات مذاکرات در چارچوب برجام است. اما به نظر آن‌ها می‌توانستند روش بهتری را برای اعلام این موضع انتخاب کنند.

دقیقا سوال اینجاست که این بیانیه با این ادبیات و چرا در مقطع کنونی صادر شده است؟

چون جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی به زودی تشکیل می‌شود و اذهان به سمتی می‌روند که آن‌ها در حال زمینه‌سازی برای اقدام علیه ایران هستند. بنابراین آن‌ها در مجموع وانمود می کنند که می‌خواهند مذاکرات به نتیجه برسد و دست کم در این زمینه تلاش می‌کنند. اینکه مذاکرات در چارچوب برجام بماند، موضع آن‌هاست اما لحن و ادبیات آن‌ها غیرسازنده است.

اروپایی‌ها می‌توانستند از همان طریق غیرعلنی و به واسطه آقای بورل مواضع خود را به ایران اعلام کنند. آن‌ها می‌دانند که ایران تحت فشار و زور موضع خود را تغییر نمی‌دهد. آیا با خروج ترامپ از برجام و فشار حداکثری تغییری در موضع ما صورت گرفت؟ ظرفیت غنی سازی ما در سال ۲۰۱۸ بر اساس تمام شواهد و قرائن در محدوده توافق هسته‌ای بود. در حالی که امروز ظرفیت غنی سازی ما امروز به ۶۰ درصد رسیده و این به معنی است که اروپایی‌ها نمی‌توانند اهداف خود را با حربه و زور و فشار به ما تحمیل کنند.

ممکن است در ازای تحریم‌ها سختی‌هایی هم بر کشور تحمیل شود اما آنچه اروپایی‌ها دنبال آن هستند نیز تحقق نخواهد یافت و عکس آن رخ می‌دهد. بار اول نیست و بار آخر هم نخواهد بود. روش مذاکره از سر موضع برابر نه موضع نابرابر با فشار سیاسی و تبلیغاتی منجر به سرانجام رسیدن مذاکرات نمی‌شود.

فکر می‌کنید در آستانه نشست شورای حکام آژانس چنین بیانیه‌هایی بر مواضع ایران اثرگذار است؟

اهرم آژانس اهرم خوبی برای فشار در مذاکرات وین نیست. آژانس از ابتدا به عنوان حامی و کمک کننده بر روند مذاکرات مدنظر قرار گرفته شده بود. آژانس قرار بود نقش ناظر را در میان کشورها داشته باشد و تعهدات طرفین را تحت نظر داشته باشد. بنابراین جایگاه آژانس مشخص است و تجربه نشان داده که استفاده از این جایگاه علیه ایران به نتیجه مثبت در مذاکره نمی‌انجامد. به ویژه در شرایط خاصی که امروز اروپا با آن روبه‌روست.

در شرایط امروز که اروپا با بحران انرژی در آستانه زمستان روبه‌روست می‌توان گفت آن‌ها نیازمند احیای برجام برای استفاده از ظرفیت نفت و گاز ایران هستند؟ برخی تحلیل‌گران معتقد بودند اروپا تمایل زیادی به احیای برجام در شرایط فعلی دارد.

اروپایی‌ها اولین مجموعه‌ای بودند که مذاکرات هسته‌ای با ما را شروع کرد و همچنان آن را ادامه می‌دهد. توجه کنید که براساس مصوبه کمیسیون اروپا که به دهه ۹۰ برمی‌گردد، تا زمانی که موضوع هسته‌ای ایران حل نشود ابعاد دیگر روابط با ایران نیز معلق خواهد بود. اگر موضوع هسته‌ای ما حل شود باقی روابط امکان توسعه خواهد یافت.

اروپا امروز در قضیه انرژی دچار معضلات بسیاری است اما می‌داند که تا زمانی که بحث هسته‌ای حل نشود ورود نفت و انرژی ایران به بازار اروپایی حتی از مسیرهای غیررسمی ممکن نیست. بنابراین فرض اینکه بیانیه اروپایی‌ها برای فشار به ایران و حل موضوع انرژی است واقع‌بینانه نیست و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد آن‌ها نمی‌توانند از ظرفیت‌های ایران در بازار انرژی استفاده کنند. در حالی که در صورت توافق این ظرفیت فراهم خواهد بود. مسیر اروپایی‌ها حتی قبل از بحران اوکراین نیز در راستای حل پرونده‌ای هسته‌ای با ایران بوده است.

در مجموع باید تاکید کنم که بیانیه اخیر اقدام فوق العاده و جدیدی محسوب نمی‌شود. هر چند که روش اروپایی‌ها می‌تواند تغییر کند و سازنده و اثرگذار شود. با فشار سیاسی و فضاسازی بین‌المللی رسانه مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد و ایران تحت فشار مواضع خود را تغییر نمی‌دهد و سابقه نیز این را به خوبی نشان داده است. اما اروپایی‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های موجود در روابط با روش‌های سازنده و ادبیات متفاوت استفاده کنند و ما نیز به اهداف مد نظر خود برسیم.

تله خرسی در بازار چیست؟

تله وابستگی، تله‌ای که باعث می‌شود زندگی شما مختل شده و امور زندگی از دستتان خارج شود.

جامعه ۲۴: تله‌های زندگی یا طرحواره‌ها ساختار‌هایی شناختی هستند که باور‌ها و تصوراتی را در فرد نسبت خود و جهان اطرافش شکل داده و منجر به ادراک و به‌کارگیری اطلاعات در زندگی می‌شوند.

این تله‌ها عموما باعث می‌شوند که افراد مبتلا به آن‌ها تصویری ناخوشایند از خود داشته باشند، اما مسیری را انتخاب کنند که این تصویر نامطلوب از خود را تقویت کند. تاکنون ۱۸ تله زندگی یا طرحواره منفی مورد شناسایی روان‌شناسان قرار گرفته است که یکی از آن‌ها تله وابستگی است.

با تله‌ای که شما را تا مرز سقوط می‌برد، آشنا شوید!

افراد مبتلا به تله وابستگی در ابعاد مختلف زندگی مطابق توصیه و خواست دیگران زندگی کرده و قادر به تصمیم‌گیری برای زندگی خود نیستند. این افراد احساس کودکی درمانده را دارند که به دنبال راهنمایی دیگران به مثابه یک بزرگ‌تر هستند.

به گزارش جامعه ۲۴ افراد وابسته احساس می‌کنند به تنهایی قادر به مراقبت از خود نیستند و اگر تنها بمانند آسیب می‌بینند. آن‌ها خود را برای حل مشکلات‌شان بی‌کفایت و ناکارآمد می‌دانند و از استقلال کافی برای اداره امور خود برخوردار نیستند.

در شدیدترین حالت مبتلایان به این تله باور دارند که توان تامین لباس، غذا یا سرپناه را برای خود نداشته و در جزئی‌ترین مسائل زندگی روزمره خود توان تصمیم‌گیری ندارند. آن‌ها از تغییر شرایط و تجربه موقعیت‌های جدید فرار کرده و از شرایط جدید آشفته می‌شوند.

بعد اول شامل بی کفایتی است، بدین معنی که چنین بیمارانی، به خود برای تصمیم گیری‌های روزانه و عادی اعتماد ندارند و نمی‌توانند کار‌های جدید را به تنهایی انجام دهند؛ زیرا به این اعتقاد دارند که همیشه باید کسی کنار آن‌ها باشد و راهنمایشان کند. افراد دارای تله وابستگی باور دارند که نمی‌توانند از عهده مسائل زندگی‌شان برآیند و در واقع به دنبال احساس بی‌کفایتی آن‌ها همواره در جستجوی افرادی هستند که بتوانند از آن‌ها برای ادامه زندگی کمک گرفته و در واقع به آنان وابسته شوند.

افرادی که وابستگی پیدا می‌کنند معمولا والدین، یا افراد نزدیک مانند همسر، خواهر و برادر یا درمانگران هستند؛ بنابراین باور اصلی این افراد آن است که من بی‌کفایت هستم و برای ادامه زندگی باید به دیگران وابسته باشم. این باور آن‌ها با حس ترس و ناامیدی همراه بوده و نسبت به تصمیم‌گیری‌های خود اعتماد ندارند و همواره در تردید به سر می‌برند.

با تله‌ای که شما را تا مرز سقوط می‌برد، آشنا شوید!

این افراد همچنین از مدیریت امور مالی خود، سفر کردن به تنهایی، پذیرش مسئولیت‌های اضافی مانند ارتقای شغلی ناتوان بوده و در چنین اموری اعتماد به نفس کمی دارند آن‌ها نیاز به فرد دارند که بر کار آن‌ها نظارت کرده و از او کمک بگیرند.

افراد مبتلا به تله وابستگی بدرفتاری، اطاعت محض، عدم پیشرفت و محرومیت را به جان می‌خرند و در هراس از اینکه فرد مورد نظرشان را از دست بدهند بسر می‌برند، چنین ترسی باعث می‌شود این افراد جرات اعتراض و ابراز خشم در زمان‌های مقتضی را نداشته باشند. عزت نفس پایین و ناراحتی درونی از وابستگی به دیگران موضوعی است که این افراد به آن آگاه بوده و رنج می‌برند.

علائم ابتلا به تله وابستگی

تسلیم شدن: در این بعد فرد از دیگران می‌خواهد که به جای او در امور زندگیش تصمیم‌گیری کند تصمیماتی که می‌تواند مهم‌ترین امور زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد، این افراد از تصمیم‌گیری و تحمل نتایج بد و خوب ناشی از تصمیم‌گیری‌ها گریزان هستند و در برابر تصمیمات دیگران تسلیم می‌شوند. شما از دیگران می‌خواهید که برای شما تصمیمات مهمی بگیرند. به این ترتیب شما یاد نمی‌گیرید که تصمیم بگیرید و چیز‌های خوب و بد ناشی از تصمیم گیری را تجربه کنید

اجتناب: افراد وابسته به دلیل عدم امنیت و اعتماد نسبت به دستاورد‌ها و امکان موفقیت خود از یادگیری موارد جدید پرهیز کرده و حتی اگر موارد جدید را بیاموزند از آن استفاده نمی‌کنند.

علل ایجاد تله وابستگی

تله وابستگی هم مانند سایر تله‌های زندگی ریشه در کودکی و نوع برخورد اطرافیان و به‌ویژه والدین با کودک دارد. داشتن والدینی که بیش از حد از کودک خود مراقبت کرده یا او را کنترل می‌کنند به نحوی که اجازه تصمیم‌گیری‌های متناسب با سن را به او نمی‌دهند می‌تواند یکی از علل شکل‌گیری تله وابستگی در فرد باشد. این والدین به فرزند خود آزادی عمل کافی برای رسیدن به استقلال را نمی‌دهند.

والدین بی‌توجه نیز به همان اندازه دسته اول برای افتادن فرزندشان در تله وابستگی زمینه‌سازی می‌کنند این کودکان از سنین بسیار پایین به حال خود رها می‌شوند و در مواردی نقشی فراتر و سنگین برای سن خودشان را برعهده می‌گیرند اگر چه این کودکان به ظاهر مستقل هستند، اما با وابستگی‌های جدی نیز مواجه می‌شوند. علت این موضوع نیز شکست این گروه از کودکان در برخی تصمیم‌گیری‌هاست که برای سن و سال او زود است این شکست‌ها باعث می‌شود که کودک احساس بی‌کفایتی کرده و به تدریج برای عدم تکرار اشتباه و شکست به اطرافیان خود وابسته شود.

به گزارش جامعه ۲۴ باید به این نکته توجه کرد که همه افراد در هنگام تولد به والدین خود وابسته بوده و برآورده ساختن نیاز‌های اولیه آن‌ها مانند غذا، پوشاک و مسکن باعث پرورش احساس امنیت در آنان می‌شود. افرادی که هرگز چنین امنیتی را تجربه نکنند و در وضعیت یا مرحله وابستگی قرار نگیرند برای طی مراحل رسیدن به استقلال دچار مشکل شده و نهایتا در تله وابستگی گیر می‌افتند.

نشانه‌های تله وابستگی در روابط عاشقانه

نگاه و باور افراد مبتلا به تله وابستگی نسبت به شریک عاطفی خود مانند نگاه کودک به والد است. او شریک عاطفی خود را قوی می‌داند فردی که توانایی مراقبت از او را داشته و حتی از این کار لذت می‌برد. افراد وابسته شریک عاطفی خود را در تصمیم‌گیری‌ها تنها گذاشته و تسلیم محض او هستند درواقع همه مسئولیت زندگی و رابطه بر عهده طرف مقابل است و هزینه همه چیز با اوست. در واقع فرد مبتلا به وابستگی، این وضعیت و تله ذهنی خود را به زندگی بزرگسالی و روابط عاشقانه خود می‌آورد به نحوی که فرد مقابل احساس می‌کند به جای شریک عاطفی نقش والد طرف دیگر را برعهده دارد. از سوی دیگر افراد وابسته در روابط عاشقانه و زندگی مشترک آزادی، غرور و اعتماد به نفس خود را بیش از پیش از دست می‌دهند.

درمان تله وابستگی

مراجعه به یک روان درمان گر بهترین گزینه برای درمان این تله زندگی است. یکی از مهم‌ترین روش‌های درمان این تله روان‌درمانی است. درمان شناختی رفتاری کمک می‌کند که فرد رفتار‌های جدید را یاد بگیرد تله خرسی در بازار چیست؟ و علاوه بر آن با آگاهی نسبت به تله وابستگی و شناسایی رفتار‌های مرتبط با آن می‌تواند این رفتار‌ها را کنترل کند.

از سوی دیگر این موارد می‌تواند در درمان و کاهش نشانه‌های تله وابستگی در فرد کمک کننده باشد.

دلایل شکل‌گیری تله وابستگی در فرد

- تهیه لیستی از موقعیت‌ها و مسئولیت‌هایی که برای انجام آن‌ها به دیگران نیاز دارید.

- تهیه لیستی از موقعیت‌ها و چالش‌هایی که از آن‌ها فرار می‌کنید.

- ضمن پذیرش تله وابستگی به تدریج خود را به سمت پذیرش مسئولیت‌های بیشتر سوق دهید، اما از کسی درخواست کمک نکنید.

- در انجام کار‌ها مداومت کرده و در صورت شکست تسلیم نشده و فرار نکنید، بلکه علت شکست‌ها تله خرسی در بازار چیست؟ را بررسی کرده و به عنوان تجربه مورد استفاده قرار دهید.

نجات و رهاسازی یک قلاده خرس قهوه ای در گیلان/ ویدئو

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار از نجات و رهاسازی موفق یک قلاده خرس قهوه ای گرفتار در فنس باغات کشاورزی محدوده لاکه رودبار خبر داد.

نجات و رهاسازی یک قلاده خرس قهوه ای در گیلان/ ویدئو

علی فرهی تکرمی گفت : به دنبال دریافت گزارشی از گرفتار شدن یک قلاده خرس قهوه ای در فنس باغات کشاورزی روستای ییلاقی لاکه رودبار ،اکیپ کاملی از یگان حفاظت و کارشناسان محیط زیست روبار سریعا در محل حاضر شدند که پس از بررسی اوضاع ، با رویت خرس گرفتار شده در تله گراز که با جدا کردن تله به سمت باغات حرکت کرده و در فنس باغ گرفتار شده، نسبت به هماهنگی جهت اعزام تیمی متشکل از مهندس علی نژاد ، رئیس اداره نظارت برحیات وحش و دکتر محمدی دامپزشک اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان از رشت به محل واقعه که خارج از مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست بود اقدام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودبار افزود: به دلیل استرس وارده به حیوان امکان مقیدسازی با ادوات زنده‌گیری و بیهوشی ابتداً مقدور نشد و در نهایت با همکاری اهالی روستای لاکه و مدیریت صحنه استرس حیوان کاهش یافت و با استفاده از دارت و سلاح بیهوشی ، خرس قهوه ای بیهوش شد.

دامپزشک محیط زیست گیلان نیز ضمن معاینه فیزیکی و اقدامات درمانی لازم و چک کردن علائم حیاتی و پس از تأیید اینکه زخم حیوان جدی نیست و قابلیت رهاسازی را دارد، خرس را به زیستگاه مناسب و خارج از باغات منتقل و پس از به دست آوردن هوشیاری کامل رهاسازی کردند.

فرهی از همکاری خوب مردم لاکه برای حفظ تنوع زیستی و حفاظت از محیط زیست که با اطلاع رسانی به موقع و تلاش کافی و تمکین از راهکارهای کارشناسان از تلف شدن حیوان جلوگیری کردند تشکر ویژه نمود.

خرس قهوه ای بزرگترین گوشتخوار ایران است که ممکن است تا ۳۰۰ کیلوگرم وزن داشته باشد.

مرد شیطان صفت در کمین دختر بچه‌ها

مرد شیطان صفت در کمین دختر بچه‌ها

متهم اعتراف کرد با شناسایی 3 دختربچه تنها، طلاهای آنها را سرقت کرده است.

سارقی که با کمین کردن برای دختربچه‌های تنها طلاهای آنان را به سرقت می‌برد، به تله پلیس افتاد.

17 تیرماه امسال سرقت گوشواره دختربچه‌ای به پلیس اعلام و مشخص شد این دختر در پارکینگ ساختمانی در حال بازی بود که جلوی در ساختمان رفت و مردی جوان در همین هنگام گوشواره او را دزدید. ماموران پلیس شهرری بعد از اطلاع از این موضوع وارد عمل شدند و تصاویر مختلفی از فرد سارق به دست آوردند. سپس این تصاویر در اختیار گشت‌های انتظامی قرار گرفت.

تحقیقات پلیسی ادامه داشت که وقوع 2 فقره سرقت مشابه دیگر در محدوده امین‌آباد و شهرری گزارش و با تجمیع پرونده‌های مشابه، هویت متهم شناسایی و رد پای یکی از متهمان سابقه‌دار در این سرقت‌ها مشخص شد.

در گام بعدی از تحقیقات پلیسی با شناسایی مخفیگاه متهم در شهرری، وی با هماهنگی قضائی دستگیر شد. متهم 28 ساله به جرایم ارتکابی اعتراف کرد و اظهار داشت گوشواره‌های سرقتی را به مالخران فروخته است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.